Acte necesare inregistrare pentru angajatori

Actele obligatorii la incheierea contractului individual de munca

  • Buletin ( carte ) de identitate, prin care se face dovada identitatii, cetateniei si a domiciliului ( Legea 105/1996 );
  • Curriculum vitae, care cuprinde principalele date biografice si profesionale;
  • Actele de studii, calificare ( certificate, diplome, atestate ) privind existenta studiilor si calificarii necesare pentru exercitarea viitoarelor obligatii de serviciu;
  • Avizul medical;
  • Recomandarea ( de la locul de munca anterior, sau pentru absolventi de la unitatea de invatamint );
  • Actul individual de repartizare in munca, pentru urmatoarele categorii de absolventi ai unitatilor de invatamint, someri, beneficiari ai ajutorului social, persoane handicapate;
  • Livret militar sau adeverinta de recrutare ( Legea nr. 46/1996 );
  • Cazier judiciar;
  • Nota de lichidare - de la locul de munca anterior;

In baza acestor documente, tinind cont de art.2 din Codul Muncii, orice
discriminare la incadrarea in munca pe criterii de sex, nationalitate, rasa sau religie, convingeri politice si originale sociala este interzisa.

 

Angajarea si detasarea cetatenilor straini

Strainii se pot incadra numai cu Autorizatie de munca eliberata, la cererea angajatorului, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari in conditiile O.U.G. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.
STRAIN = persoana care nu are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al U.E. sau al S.E.E.

DETASAREA SALARIATILOR in cadrul prestarii de servicii transnationale Intreprinderile stabilite intr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E., in cadrul Prestarii de servicii transnationale pot detasa pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca. Detasarea acestor salariati se face in conditiile Lg. 344/2006 a Hotararii 104/2007 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.